Hızlı lojistik çözümlerine mi ihtiyacınız var? Biz desteğe hazırız! Navlun teklifi almak için tıklayınız.

Çerez Politikası

Çerez Politikası

KAFTRANS ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE TİC. A.Ş.
ÇEREZ POLİTİKASI AYDINLATMA METNİ

1-Amaç

İşbu Çerez Politikası (“Politika”), KAFTRANS ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE TİC. A.Ş. (“KAFTRANS”) tarafından yönetilmekte olan www.kaftrans.com.tr  internet sitesinin (“Site”) yönetilmesi sırasında site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermek ve aydınlatmaktır.

 

2- Çerez Nedir ve Neden Kullanmaktayız?

Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde cihazınıza eklenen bilgi içeren küçük elektronik dosyalardır. Çerezler sanal dünyada geniş çerçevede kullanılan ve web tarayıcılarının otomatik ön kabule tanımlanması sebebiyle ziyaretiniz ile ilgili cihazınızın dil, ayarlar vb. bilgilerinin hatırlanmasına yardımcı olur. Böylelikle Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde web sitesi ziyaretçilerine sunulan hizmetin daha hızlı, işlevsel ve kolay olmasını sağlar. Google gibi üçüncü taraflardan alınan hizmetler kapsamında kullanıcı deneyiminizin iyileştirilmesini sağlar.

3- Çerez Kullanımını Engelleyebilirsiniz.

Çerezlerin bilgisayarınızda saklanmasını istemiyorsanız, tarayıcınızın ayarlar kısmından çerez kullanım tercihlerini değiştirerek, çerezleri engelleyebilir, silebilir, bazı çerezleri silerek bazılarına izin verebilirsiniz.   Çerezleri silmeyi tercih eder veya engellerseniz web sitesindeki tercihleriniz de silinecektir. Bu durumda web sitemizin kullanımı ile ilgili kolaylıklardan faydalanamamanız neticesi doğabilir.

4-Sitemizde Kullanılan Çerezler

Zorunlu Çerezler Web sitemizin düzgün şekilde çalışabilmesi için zorunlu çerezlerdir. Bu tür çerezlerin amacı, sitenin çalışmasını sağlamak yoluyla gerekli hizmet sunmaktır.
İşlevsellik İçin Gerekli Olan Çerezler Web sitemizi ziyaret eden kullanıcıların tercihlerini hatırlamasına olanak sağlayan çerezlerdir. Örneğin ziyaretçinin dil tercihi veya metin font boyu seçiminin hatırlanmasını sağlar. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmemesi size özel bir özelliğin kullanılmamasına neden olabilir ve tercihlerinizi hatırlamasını engeller.
Performans ve Analiz İçin Gerekli Olan Çerezler Web sitemizin kullanım şekli, ziyaret sıklığı ve sayısı, hakkında bilgi toplayan ve ziyaretçilerin siteye nasıl geçtiğini gösterirler. Bu tür çerezlerin kullanım amacı, sitemizin işleyiş biçimini iyileştirerek performans arttırmak ve genel eğilim yönünü belirlemektir. Ziyaretçi kimliklerinin tespitini sağlayabilecek verileri içermezler.
Oturum Çerezleri Bir internet sitemizi ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulan ve ziyaret süreniz boyunca kullanılan, tarayıcı penceresi kapatılana kadar geçerli olan çerezlerdir. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretinizin sürekliliğini ve güvenliliğini sağlamaktır.

 

6-Politika Değişikliklerine İlişkin Uyarımız

Bu Politika içeriğinin değişmesi veya yeni eklemeler olması durumunda, son güncel politika Kullanıcılarımıza web sitemizde sunulacaktır.

7- Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KAFTRANS ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE TİC. A.Ş.  (“KAFTRANS”) tarafından işlenen Kişisel verilerinize ilişkin detaylı bilgi için  www.kaftrans.com.tr adresinde yer KAFTRANS ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE TİC. A.Ş.  KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN KURUM POLİTİKASI’’nı okumanızı tavsiye ederiz.

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Şirketimize ileteceğiniz başvurularınızın Türkçe olması esas olup, ilgili başvurularınızda ad, soyad, T.C. kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeriniz veya iş yeri adresiniz, bildirime esas elektronik posta adresiniz ile talep konunuzu bulunması zorunlu olup, talebinize ilişkin bilgi ve belgelerin de başvurunuza eklenmesi gerekmektedir. Başvurunuz yazılı ise imza atmanız da yasal bir zorunluluktur.  Talepleriniz kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, başvurunuza verilecek olan cevabın bir maliyet gerektirmesi halinde Şirketimizce KVVK Düzenlemeleri kapsamında veya diğer otoritelerce belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

 

Yazılı Başvurularda:  Kozyatağı Mahallesi Bayar Caddesi Gülbahar Sokak PS Plaza No:17 Daire:54 34742 Kadıköy, İstanbul

E-Posta Yoluyla Başvurularda: info@kaftrans.com.tr

KEP yoluyla başvurularda: kaftrans@hs01.kep.tr